НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Педагогически екип

 • Директор – Иван Вълков
 • Първи клас: Диана Петкова - I а клас, Ани Анчева - І б клас, Светлана Пенева - І в клас

 • Втори клас: Даниела Начева - II а клас, Валентина Попова - ІI б клас, Маринела Йончева - ІI в клас, Мариана Косева II г клас

 •  Трети клас: Eмилия Вълкова - III а клас, Валентина Палазова - ІII б клас, Силвия Крайчевска - ІII в клас, Росица Богданова - III г клас 

 • Четвърти клас:  Ваня Парашкевова - IV а клас, Ива Стайкова - IV б  клас, Радка Топалска - IV в клас, Снежина Ботева - IV г клас

 • Английски език - Цветанка Панчева, Пенка Захариева
 • Музика - Елка Пъшева
 •  Учители ЦДО:  Лидия Николова, Силвия Богданова, Антония Венкова, Христина Георгиева, Радостина Ненчева, Панка Димитрова, Йонита Николова, Емилия Стоянова, Марина Ленова
 •  Логопед - Ренета Стефанова
 • Педагогически съветник - Албена Декова-Атанасова  

Административен персонал:

 • Главен счетоводител – Таня Георгиева
 • ЗАТС – касиер – Снежана Митева

 Медицинско обслужване – м.с. Грета Неделчева 

Обслужващ персонал – Иванка Николова, Диляна Найденова, Димитрина Миркова, Христина Колева, Венелин Божинов, Валери Георгиев