НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Педагогически екип

 • Директор – Иван Вълков

   

 • Първи клас:  Мариана Косева - I а клас, Валентина Попова - І б клас, Силвия Богданова - І в клас 

 •  Втори  клас: Лидия Николова - II а клас, Валентина Палазова - ІI б клас, Силвия Крайчевска - ІI в клас 

 • Трети клас: Снежина Ботева - IІІ а клас , Ива Стайкова - IІІ б  клас, Радка Топалска - IІІ в клас

 • Четвърти клас: Диана Петкова - IV а клас, Ани Анчева - ІV б клас, Светлана Пенева - ІV в клас
 • Английски език - Цветанка Панчева, Пенка Захариева
 •  Учители ЦДО:  Антония Трифонова, Христина Георгиева, Радостина Ненчева, Панка Димитрова, Йонита Николова, Емилия Стоянова, Марина Ленова, Маринела Йончева
 •  Логопед - Ренета Стефанова
 • Педагогически съветник - Албена Декова

Административен персонал:

 • Главен счетоводител – Таня Георгиева
 • ЗАТС – касиер – Снежана Митева

 Медицинско обслужване – м.с. Грета Неделчева 

Обслужващ персонал – Иванка Николова, Диляна Найденова, Димитрина Миркова, Христина Колева, Венелин Божинов, Валери Георгиев