НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Педагогически екип

 • Директор – Иван Вълков
 • Заместник-директор, учебна дейност - Радка Топалска 

 • Първи клас:  Диана Петкова - I а клас, Ани Анчева - І б клас, Светлана Пенева - І в клас 

 •  Втори  клас: Йонита Николова - II а клас, Валентина Попова - ІI б клас, Силвия Богданова - ІI в клас 

 • Трети клас: Лидия Николоваа - IІІ а клас , Валентина Палазова - IІІ б  клас, Силвия Крайчевска - IІІ в клас

 • Четвърти клас: Снежинка Ботева - IV а клас, Ива Стайкова - ІV б клас, Антония Трифонова - ІV в клас
 • Английски език - Цветанка Панчева, Пенка Захариева
 •  Учители ЦДО:  Елена Костова, Христина Георгиева, Радостина Ненчева, Панка Димитрова,  Емилия Стоянова, Марина Ленова, Маринела Йончева, Мариана Косева
 •  Логопед - Ренета Стефанова
 • Педагогически съветник - Албена Декова

Административен персонал:

 • Главен счетоводител – Таня Георгиева
 • ЗАТС – касиер – Снежана Митева

 Медицинско обслужване – м.с. Грета Неделчева 

Обслужващ персонал –  Диляна Найденова, Димитрина Миркова, Христина Колева, Венелин Божинов, Валери Георгиев