НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Квалификация

Обучителна програма на тема: „Проектно-базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Продължителност на обучението: 16 академични часа, от които 8 присъствени

Форма на провеждане: Частично присъствена

Дата на провеждане: 12 ноември 2022 г.