НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Политика за поверителност и защита на личните данни

Декларация съгласие контрагент-опериране с лични данни --->Тук 

Декларация съгласие родител-видеонаблюдение ---> Тук 

Декларация съгласие родител-други занимания ---> Тук 

Декларация съгласие родител-учебен процес --- > Тук 

Декларация съгласие-кандидати за работа  --->Тук 

Заявление за достъп до информация ---> Тук 

Инструкция за действие при пробив в сигурността на лични данни --->Тук 

Инструкция за използването на информационните системи от служителите ---> Тук 

Политика за защита на личните данни --->Тук 

Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни --->Тук 

Съобщение за поверителност на лични данни-ученици и родители ---> Тук