НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

COVID-19

 

План за работа на Начално училище "Отец Паисий" - Плевен през учебната 2021/2022 година в условията на Covid-19 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2021/2022 година

Правила за превключване от присъствено обучение към електронна среда от разстояние през учебната 2021/2022 година

 Електронна платформа за работа в Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/