НУ Отец Паисий - град Плевен

Официален сайт на училището

 "Да обичаме миналото, но да живеем за бъдещето, а бъдещето са децата ни"  

Начално училище "Отец Паисий" е основано през 1898 година. В него се обучават деца на възраст 6-11 години в началната степен на основното образование. 

Провежда се високо ефективен учебен процес чрез реализиране на съвременни форми и методи на работа. Учениците имат възможност да развиват характерните си интереси, потребности и заложби, да правят избор, да мислят аналитично, да развиват детската си фантазия, да дебатират и формират лична позиция, да отстояват собствено мнение.