НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Образователни услуги

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища --->ТУК 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до IV в училище на чужда държава ---> ТУК

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ---> ТУК