НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Обществен съвет

Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет, може да видите ---> ТУК 

Протокол от Общо събрание на 23.11.2016 г., може да видите ---> ТУК 

Покана към родителите, делегати на Общо събрание на 23.11.2016 г., може да видите ---> ТУК 

Покана към родителите на 16 и 17.11.2016 г. за родителска среща по паралелки за избор на делегати за Общо събрание, може да видите ---> ТУК 

Заповед № РД - 18-129/28.11.2016 г., може да видите ---> ТУК

Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет, може да видите  ----> ТУК 

Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет, може да видите ---- >  ТУК 

Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет, може да видите ----> ТУК 

Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет, може да видите ----> ТУК 

Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет, може да видите ----> ТУК  

Протокол № 7 от заседание на Обществения съвет, може да видите ---- > ТУК  

Протокол № 8 от заседание на Обществения съвет, може да видите ----> ТУК 

Отчетен доклад за дейността на Обществения съвет, може да видите ----> ТУК 

Протокол № 11 от заседание на Обществения съвет, може да видите  -----> ТУК

Заповед № РД-18-251/30.01.2020 г. ---->ТУК