НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Визия

  • Използване на демократични принципи на образование;
  • Съвременна организация на образователния процес;
  • Поставяне на детето/ученика в центъра на педагогическите взаимодействия със своята уникалност, значимост и нужда от специално внимание;
  • Ефективно функциониране на Загрижена училищна общност; сътрудничество и партниране със семейството;
  • Стратегическо планиране.