НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Ценност

Моделът на учебно-възпитателната работа и методите, по които се работи, следват световните достижения на  педагогическата наука и практика в областта на личностно ориентираната педагогика. 

Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата/учениците да изживеят пълноценно своето детство и юношество и активно да посрещнат предизвикателствата на времето.