НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ПОКАЗАХА УМЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ В ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Днес в НУ „Отец Паисий“ бе проведена открита педагогическа практика „Дигиталното образование и неговото измерение в обучението по компютърно моделиране ІV клас“.

Даниела Бачовска-Кожухарова - началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" в РУО, Плевен, откри форума, на който присъстваха Росица Ненчева - старши експерт по приобщаващо образование в РУО, г-н Иван Вълков, директор на НУ "Отец Паисий", учители от Плевен и в електронна среда – учители от училища с начален етап в област Плевен. За първи път подобна форма на педагогическа подкрепа се организира синхронно, като педагози от различни училища от областта имаха възможност да гледат представената практика онлайн в реално време.

Урокът бе проведен от г-жа Радка Топалска - ЗДУД и учител по компютърно моделиране в НУ „Отец Паисий“, както и преподавател в педагогическия колеж, с учениците от ІV б клас, като за начало бяха припомнени правилата за киберсигурност. Темата, която те представиха, е „Стаята с тайните“. Учениците се справиха с предизвикателствата на Гига от учебника, като демонстрираха знания за работа с блокове за аритметични действия, аритметични оператори и блокове, които ги представят. Моделираха с числови изрази различни ситуации, влагаха блок в блок, откриха предметите от стаята с тайни в замъка на магьосника Бъг и ги направиха видими.

Така дигиталният урок неусетно прерасна в дигитален проект, като учениците имаха възможност да взимат самостоятелни решения, да участват активно, показвайки знания с интердисциплинарен характер, да работят в групи.

В работата си по групи те накараха китарата да свири, топката на Гига да се движи и да сменя цветовете си, Гига да чертае геометрична фигура, а Аби да разговаря с помощника на учениците – прилепа.

За успешната си работа четвъртокласниците бяха наградени от РУО-Плевен с книга за Раковски за класната им библиотека.

След проведената открита практика, г-жа Топалска изнесе пред присъстващите в залата и онлайн педагогически специалисти презентация за възможностите и перспективите на дигиталното образование, като се постави акцент, че то подготвя младите хора за бъдещето, създава базови житейски умения, както и умения за онлайн общуване и киберсигурност. Обърнато бе внимание, че вече сме навлезли в образование 5.0, което се свързва с ученето извън класната стая (с виртуалното обучение) и комуникация с други учащи. Основава се на широкото прилагане на ученето в мрежи.

Много от колегите, преподаващи компютърно моделиране, изразиха мнение, че освен компетентности за програмиране, би било добре в учебниците да има теми за текстообработка и работа с клавиатура, за съхраняване на информацията и др.

Записът на урока -----> https://drive.google.com/file/d/1wJx2nwmTmpijqj0uhTbdeu12p6iUnUzs/view?usp=sharing