НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Учебни планове

Учебен план на 1."А" клас ---> Тук

Учебен план на 1. "Б" клас ----> Тук

Учебен план на 1. "В" клас ---> Тук

Учебен план на 2. "А" клас ---> Тук

Учебен план на 2. "Б" клас ---> Тук

Учебен план на 2. "В" клас ---> Тук

Учебен план на 3. "А" клас ---> Тук

Учебен план на 3. "Б" клас ---> Тук

Учебен план на 3. "В" клас ---> Тук

Учебен план на 4. "А" клас ---> Тук

Учебен план на 4. "Б" клас ---> Тук

Учебен план на 4. "В" клас ---> Тук