НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Графици

Работен график на НУ "Отец Паисий" за учебната 2022/2023 г- ----->  ТУК 

 График - Втори час на класа ---->ТУК

График - Консултации ----> ТУК

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация ----> ТУК

График за провеждане консултации по учебни педмети през втория учебен срок ----> ТУК

График за дежурство на педагогическите специалисти през втория учебен срок ---->ТУК

График на часовете по БДП за втория срок ----> ТУК