НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Графици

График входни и междинни нива за учебната 2019/2020 година --- ТУК 

График за консултация на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка през І срок на учебната 2020/2021 година --->ТУК 

График за провеждане консултации по учебни предмети през І срок на учебната 2021/2022 година --->ТУК

График за провеждане консултации по учебни предмети през ІІ срок на учебната 2021/2022 година --->ТУК