НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода от 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г., може да намерите --> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г., може да видите --> ТУК 

Бюджет 2017 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2016 - 30.09.2016, може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2016 - 30.06.2016, може да видите ---> ТУК 

Бюджет 2016 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „Отец Паисий"-Плевен за периода 01.01.2016-31.03.2016 г., може да видите ---> ТУК 

Отчет на бюджета за периода 01.01.2015-31.12.2015 г., може да видите ---> ТУК 

Отчет на бюджета към 30.09.2015 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий Плевен  към  30.09.2017 ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий Плевен  към  31.12.2017 ---> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.07.2017 г. - 30.09.2017 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.10.2017 г. - 31.12.2017 г. ---> ТУК 

БЮДЖЕТ 2018 ---> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. ---> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г. --->ТУК

БЮДЖЕТ 2019 --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г. --->ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г. --->ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г. --->ТУК

 БЮДЖЕТ 2020 ---> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.--->ТУК

БЮДЖЕТ 2021 --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. ---> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий за периода от 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г.--->Тук

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „Отец Паисий-Плевен към 31.12.2021 г. --->Тук

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 31.03.2022 г. ---> Тук

БЮДЖЕТ 2022 ----> Тук

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 30.06.2022 г. ----->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 30.09.2022 г. ----> ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 31.12.2022 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 31.03.2023 г. --->ТУК

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий към 30.06.2023 г. ---> ТУК