НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Учебна среда

Учебната среда приема различието и уникалността на всяко дете като ценност и залог за по-разнообразен и интересен  учебен процес. Насърчава се  взаимодействието ученик-ученик, цени се сътрудничеството, работата в група и екип. Задачите и материалите са интегрирани и учениците са свободни да следват собствените си идеи и избори. Учебната среда показва ценността на сътрудничеството и провокира децата да работят заедно.

Дава се  възможност на детето непосредствено да наблюдават резултатите от своите собствени усилия и действия. Учениците могат да експериментират, да приемат предизвикателства и отговорности. Класните стаи са обзаведени с мобилни модули, които могат лесно да се подреждат в зависимост от дейностите, които се извършват в часа. Децата разполагат с разнообразни материали, които използват съвместно.

В такава «учеща» среда доминират положителните емоции и нагласи, създават се условия за ефективно постигане на необходимите резултати съобразно педагогическите цели на учителя и желанията, нагласите и интересите на учениците. В позитивната среда на учене се създава благоприятен емоционален климат и специфична организация на ученето, която осигурява изпълнението на задачите за деня по един непринуден и занимателен за децата начин.