НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Прием в първи клас - учебната 2021/2022 година

Заповед за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. ---> Тук 

Заявление за кандидатстване за първи клас за учебната 2021/2022 г. - ---> Тук

План-прием за учебната 2021/2022 г. ---> Тук

Съобщение за първи клас - първо класиране за учебната 2021/2022 година - ---->ТУК

Съобщение за първи клас - свободни места след първо класиране за учебната 2021/2022 --- > ТУК