НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Прием в първи клас -учебната 2019/2020 година

Обява за първи клас за учебната 2019-2020 година --->Тук 

План-прием първи клас 2019-2020 ---> Тук 

Правила първи клас 2019-2020 ----> Тук 

Заповед за реда за приемане на учениците в първи клас 2019-2020 ----> Тук 

Заповед за утвърждаване на училщен план-прием за учебната 2019-2020 ---> Тук

Райони Плевен ----> Тук

Заявление за постъпване в 1 клас ---> Тук

Протокол № 1-А с резултатите с приетите ученици от ПЪРВО класиране по Индентификационен код на ученика /входящ № на заявлението/ --- > Тук