НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ЗДРАВЕТО Е МОЯТ ИЗБОР“

„Здравето е моят избор“ на НУ „Отец Паисий“ е един от 20-те одобрени и допуснати до участие във втора фаза проекти от цялата страна в категорията от първи до четвърти клас в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

Конкурсът се организира ежегодно за ученици от първи до дванадесети клас от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

НУ „Отец Паисий“ ще работи по темата за злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Проектната програмата съдържа обучение на учениците от І в клас в теоретични знания за влиянието на цигарите и алкохола върху човешкия организъм, тренингови упражнения за формиране на умения за живот и изготвяне на рекламни материали за превенция. Ръководител на проектните дейности е Албена Декова, Педагогически съветник в училището.