НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Ученическия съвет при НУ "Отец Паисий"

Днес Ученическият съвет се срещна с директора на НУ „Отец Паисий“. Целта на срещата бе учениците да запознаят г-н Иван Вълков с инициативата да организират Коледен благотворителен базар в училище. Каузата на кампанията е разяснена в отворено писмо с подходящо лого, което Ученическият съвет, разпространи непосредствено след срещата и с което се дава нейното официално начало.

Г-н Вълков поздрави учениците за вдъхновяващия пример на идеята за дарителството, като припомни, че нашето училище пази традиции в това отношение и че смисълът да се помага е в радостта от положените съвместни усилия за постигането на обща цел – добруването на всички. Накрая на срещата той изрази вярата си, че и този път заедно, учители, ученици и родители, ще направят възможно успешното осъществяване на Коледния благотворителен базар, със средствата от който да се положи нова, здравословна и безопасна настилка в централната зелена площ на училищния двор.

Повече ще разберете от Отвореното писмо на Ученическия съвет при НУ „Отец Паисий“, което публикуваме тук.

Албена Декова, Педагогически съветник и ръководител на

Ученическия съвет при НУ "Отец Паисий"