НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

МАЛКИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО ОТ НУ ОТЕЦ ПАИСИЙ СА ТРЕТИ В СТРАНАТА

Проектът „Здравето е моят избор“ на НУ „Отец Паисий“ е на трето място в ХІІІ издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ в първа възрастова група за ученици от І до ІV клас. Той се класира сред 20 одобрени и допуснати до участие във втора фаза проекти от цялата страна в съответната възрастова категория.

 

Учениците от ІІ в клас на НУ „Отец Паисий“ работиха по темата за злоупотребата с алкохола и тютюнопушенето под ръководството на Албена Декова, Педагогически съветник в училището, което участва в конкурса за първи път и е наградено за забележително и оригинално изпълнение на своя проект.

Директорът на училището и наградените второкласници получиха и поздравително писмо от министъра на здравеопазването, д-р Стойчо Кацаров, с което той поздравява ръководителя на проекта за креативния подход с децата. „Включването и ангажирането на родителите по места е все по-убедително доказателство, че младите хора имат своя позиция.“ – се казва още в писмото.

Конкурсът се организира ежегодно за ученици от първи до дванадесети клас от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската

 

физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.