НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Декларация за съгласие от родителите за тестване на децата в училище

С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболяемост повече от 500 на 100 000 на ниво община на вниманието на родителите се предоставя "Декларация за съгласие", която има за цел да проучи мнението на родителите за тестване на децата в училище.

Декларацията за съгласие се изтегля, попълва от родителя, сканира и изпраща на класния или на училищната поща otec_paisiy@abv.bg  до 07.11.2021 г. /неделя/.