НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Календар на дейностите

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

 • Тържествено откриване на новата учебна година. Изпълнител: у-л по музика, кл. ръководители на ІV кл. Срок: 17.09.2019 г. от 00 ч.

Контролира: директор

 

 • Ден на независимостта на България ­ национален празник. Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 22.09.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Ден на отворените врати в НУ „Отец Паисий“.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.11.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Ден на народните будители. Изпълнител: кл. Ръководители

Срок: 01.11.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Тържествено честване Освобождението на Плевен.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 10.12.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Коледни тържества. Изпълнител: кл. Ръководители

Срок: 19.12.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Обесването на Васил Левски.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 19.02.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Посрещане на Баба Марта.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.03.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Трети март ­ Ден на Освобождението на България (нац. празник).

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 03.03.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Посрещане на първа пролет ­ пролетен бал.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 22.03.2020 г.

Контролира: директор

 • Празник на буквите ­ I клас.

Изпълнител: кл. Ръководители на І кл., у-л по музика Срок: 25.03.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Седмица на детската книга и изкуството за деца.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: м.04.2020 г. Контролира: директор

 

 • Седмица за опазване на околната среда.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: м.04.2020 г. Контролира: директор

 

 • Великден ­ благотворително тържество. Изпълнител: кл. ръководители, у-л по музика

Срок: 16.04.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Патронен празник.

     Изпълнител: у-л по музика, пед. екип

Срок: 05.05.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Празник на Плевен.

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 15.05.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 24.05.2020 г.

Контролира: директор

 

1.18. Първи юни ­ международен ден за защита на детето. Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.06.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Изпращане на Випуск 2019 година

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 16.06.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Закриване на учебната година.

Изпълнител: пед. екип

Срок: 30.05.2020г.

Контролира: директор

 

 1. IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИ, ПОХОДИ

 

Групово туристическо пътуване с обща цена за ученици /учебна екскурзия/ се провежда съгласно чл. 79 от Закона за туризма и в съответствие с годишния учебен план на училището.

 1. Учебни екскурзии:
  • Старите български столици.

Изпълнител: класните ръководители на III и IV клас

Срок: м. 10. 2019 г.

Контролира: директор

 

 • Опознаване на природата и родния край.

Изпълнител: класните ръководители на I клас

Срок: м. 05. 2020 г.

Контролира: директор

 

 • Български революционери – посещение на места, свързани с живота и делото им.

Изпълнител: класните ръководители на II клас

Срок: м. 05. 20120 2019 г.

Контролира: директор

 

 • Културни и духовни средища през Средновековието

Изпълнител: класните ръководители на III и IV клас

Срок: м. 05 и 06. 2019 г.

Контролира: директор

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

 

Външното оценяване в ІV клас се организират и провеждат съгласно указание ­ утвърдено от Министерство на образованието, младежта и науката

Изпълнител: кл. ръководители на ІV кл.

Срок: Български език и литература – 27май 2020 г.

Математика –                              28 май 2020 г.

Контролира: директор

 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

/Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища

- утвърдено от Министерство на образованието, младежта и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните)

1.1. Олимпиада по математика IV клас Изпълнител: кл. ръководители на ІV кл. Срок: по график на МОН

Контролира: директор

 

1.2. Национална олимпиада „Знами мога“ IV клас

Изпълнител: кл. ръководители на ІV кл. Срок: по график на МОН

Контролира: директор

 

 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: по график на МОН

Контролира: директор

 

VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

 

 • Весела ваканция Изпълнител: кл. ръководители Срок: 25.09.2019 г.

Контролира: директор

 

 • За Деня на народните будители Изпълнител: кл. ръководители Срок: 01.11.2019 г.

Контролира: директор

 

 • „Коледа по света", „Български коледни обичаи и традиции" Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 20.12.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Посветена на „3-ти март“ Изпълнител: кл. ръководители Срок: 03.03.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Видях бедата през моите очи

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 31.03.2020 г.

 

 • Моето семейство

Изпълнител: кл. ръководители Срок: 01.04.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Планетата Земя

Изпълнител: кл. ръководители Срок: 22.04.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Моят свят

Изпълнител: кл. ръководители Срок: 05.05.2020г.

Контролира: директор

1.9. Детство мое

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.06.2020 г.

Контролира: директор

 

VІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

 

 • Литературно художествен -"Природата през моите очи" Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.11.2019 г.

Контролира: директор

 

 • Фолклорен, за изпълнители на народни танци и песни Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.02.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Литературно художествен - "България е моята родина!"

Изпълнител: кл. ръководители

Срок: 01.03.2020 г.

Контролира: директор

 

 • Литературно художествен - "Европа в училище" Изпълнител: кл. Ръководители

 

 

ІХ. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА, ЦИРК И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ

Изпълнител: кл. ръководители Срок: ежемесечно

Контролира: директор

 

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

(Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните състезания през 2019/2020година.)

 

 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изпълнител: кл. ръководители Срок: .......

Контролира: директор

 

 • Великденско математическо състезание Изпълнител: кл. ръководители

Срок: ........

Контролира: директор

 

 • Знам и мога» Изпълнител: кл. ръководители Срок: .......

Контролира: директор

 

ХІ. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР(*)

СПОРТНА ДЕЙНОСТ

СРОК

ОРГАНИ-

ЗИРА

МЯСТО НА

ПРОВЕЖ- ДАНЕ

КОНТРО-

ЛИРА

1

2

3

4

5

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Вътрешноучилищен турнир

по футбол на малки вратички.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищен турнир

по народна топка.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищен турнир

по шах.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Футболен турнир "Данониада"

 

Кл. р-тели

училище

директор

Вътрешноучилищно състезание

по мини - тенис на маса.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Състезание на ученици-

велосипедисти.

 

Кл. р-тели

училище

директор

Участие в кросове и щафети

"Спорт за всички - движение мама, татко и аз".

 

Кл. р-тели

училище

директор

Крос в чест на патронния

празник на училището.

 

Кл. р-тели

училище

директор

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

Есенен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

Зимен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

Пролетен спортен празник

 

Кл. р-тели

училище

директор

В чест на Деня на народните

будители

 

Кл. р-тели

училище

директор

Международен ден на

предизвикателството

 

Кл. р-тели

училище

директор

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ

Общоучилищен поход до

крепостта „Сторгозия” в парк Кайлъка

 

 

 

 

 

Кл. р-тели

 

 

училище

 

 

директор

ЕКСКУРЗИИ

Провеждане на екскурзии по

класове, съгласно график

 

Кл. р-тели

училище

директор

 

 

(*) Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар; Указанието за провеждане на ученически игри през учебната година на МОН и МФВС; Областния спортен календар и училищните традиции. При провеждането на спортно-състезателните и туристическите дейности се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта на спортно-туристическата дейност е подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества.