НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Педагогически екип

 • Директор – Иван Вълков
 •  Първи клас: Даниела Начева - I а клас, Валентина Попова - І б клас, Маринела Йончева - І в клас, Мариана Косева I г клас
 • Втори клас: Eмилия Вълкова - II а клас, Валентина Палазова - ІI б клас, Силвия Крайчевска - ІI в клас, Цветана Ангелова - II г клас 
 •  Трети клас: Ваня Парашкевова - III а клас, Ива Стайкова - III б  клас, Радка Топалска - III в клас Снежина Ботева - III г клас,
 • Четвърти клас: Диана Петкова - IV а клас, Ани Анчева - ІV б клас, Росица Богданова - ІV в клас, Светлана Пенева - ІV гклас
 • Английски език - Цветанка Панчева, Пенка Захариева
 • Музика - Елка Пъшева
 •  Учители ЦДО:  Лидия Николова, Силвия Богданова, Антония Венкова, Христина Георгиева, Радостина Ненчева, Панка Димитрова, Йонита Николова, Емилия Стоянова
 •  Логопед - Ренета Стефанова
 • Педагогически съветник - Албена Декова-Атанасова  

Административен персонал:

 • Главен счетоводител – Таня Георгиева
 • ЗАТС – касиер – Снежана Митева

 Медицинско обслужване – м.с. Грета Неделчева 

Обслужващ персонал – Иванка Николова, Диляна Найденова, Димитрина Миркова, Христина Колева, Венелин Божинов, Валери Георгиев