НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Педагогически екип

 • Директор – Иван Вълков
 •  Първи клас: Eмилия Вълкова - I а клас, Валентина Палазова - І б клас, Силвия Крайчевска - І в клас, Цветана Ангелова - I г клас 
 • Втори клас: Ваня Парашкевова - II а клас, Ива Стайкова - II б  клас, Радка Топалска - II в клас Снежина Ботева - II г клас,
 •  Трети клас: Диана Петкова - IIІ а клас, Ани Анчева - ІII б клас, Росица Богданова - ІII в клас, Светлана Пенева - ІII гклас
 • Четвърти клас: Даниела Начева - IV а клас, Валентина Попова - ІV б клас, Маринела Йончева - ІV в клас, Мариана Косева IV г клас
 • Английски език - Цветанка Панчева, Пенка Захариева
 • Музика - Елка Пъшева
 •  Учители ЦДО:  Лидия Николова, Силвия Богданова, Антония Венкова, Христина Георгиева, Радостина Ненчева, Панка Димитрова, Йонита Николова, Емилия Стоянова
 •  Логопед - Ренета Стефанова
 • Педагогически съветник - Албена Декова-Атанасова

 

 • Административен персонал:

                         Главен счетоводител – Таня Георгиева
                         ЗАТС – касиер – Снежана Митева

 •  Медицинско обслужване – м.с. Грета Неделчева

 

 • Обслужващ персонал – Иванка Николова, Диляна Найденова, Димитрина Миркова, Христина Колева, Венелин Божинов, Валери Георгиев