НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Документи

Годишен план на училището --->ТУК 

Етичен кодекс --->ТУК 

Правилник на училището ---> ТУК 

Организация на учебния ден ---> ТУК 

Програма за превенция на ранното напускане на училище --- > ТУК 

Програма за равни възможности и  приобщаване --->ТУК 

Програма повишаване на качеството ---> ТУК

Стратегия за развитие на училището --->ТУК

Училищни учебни планове 2018-2019 ----> ТУК 

Форми на обучение --->ТУК

График за консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок за учебната 2018/2019 година ---> ТУК 

График за консултации на учителите по учебни предмети през втория учебен срок за учебната 2018/2019 година ---> ТУК

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" ----ТУК

Заповед за избор на заявители по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" ----> ТУК