НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода от 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г., може да намерите --> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г., може да видите --> ТУК 

Бюджет 2017 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2016 - 30.09.2016, може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на НУ "Отец Паисий" за периода 01.01.2016 - 30.06.2016, може да видите ---> ТУК 

Бюджет 2016 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „Отец Паисий"-Плевен за периода 01.01.2016-31.03.2016 г., може да видите ---> ТУК 

Отчет на бюджета за периода 01.01.2015-31.12.2015 г., може да видите ---> ТУК 

Отчет на бюджета към 30.09.2015 г., може да видите ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий Плевен  към  30.09.2017 ---> ТУК 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ Отец Паисий Плевен  към  31.12.2017 ---> ТУК