НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Прием в първи клас - учебната 2021/2022 година

Заповед за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. ---> Тук 

Заявление за кандидатстване за първи клас за учебната 2021/2022 г. - ---> Тук