НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Прием на ученици в първи клас

 ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН И ГРАД СЛАВЯНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, УТВЪРДЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН --->ТУК 

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на училищата в град Плевен 2018 г. --->ТУК

 

 

З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за прием в І клас за учебната 2018/2019 г. ---> ТУК 

 

Училищен План-прием за учебната 2018-2019 година ---> ТУК 

 

Заповед прием в първи клас през учебната 2018-2019 година ---> ТУК 

 

Протокол № 1-А с резултатите с приетите ученици за ПЪРВО класиране по Индентификационен код на ученика /входящ № на заявлението/ ----> ТУК

 

Протокол №  2-А с резултатите с приетите ученици за ВТОРО класиране по Индентификационен код на ученика /входящ № на заявлението/ ---->ТУК

  

Протокол №  3-А с разпределението на учениците  по паралелки ---->ТУК

 

Предстояща родителска среща --- > ТУК