НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

В Начално училище, „Отец Паисий“ стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018г.

Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности.

Въведоха се и данните за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа.

Според желанията на учениците в училището ще се провеждат следните занимания по интереси:

Клуб „Занимателна математика“;

Клуб „С математиката лесно  интересно“;

Клуб „Числа и цифри“;

Клуб „IT пътешествие“

Клуб „Здраве“;

Клуб „Аз рисувам“;

Клуб „Какъв искам да стана“;

Клуб „Приказен свят“;

Клуб „Движението е здравае“