НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Подаване на заявление за записване в първи клас за учебната 2018/2019 година

Подаването на заявления за постъпване в първи клас ще започне от 12.03.2018 г.

Необходими документи:

  1. Заявление за записване (по образец);
  2. Копие от Акта за раждане;
  3. Копие от Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението.