НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В КРАЯ НА ЕДНА ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА

Днес третокласниците от НУ „Отец Паисий” са в РИМ, за да се запознаят с Коледните празници и традиции в Плевенския край и да участват в практическо занятие за изработване на коледни сурвачки. Преди това, в началото на месеца, по случай 10-ти декември, те работиха по темата „Свободна България – обсадата на Плевен”, като изготвиха постери и ги изложиха в ученическата училищна библиотека.

            Занятията са част от проект на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Музеите като образователна  среда, като ”НУ „Отец Паисий” е единственото в Плевен училище, което работи по тази програма.  Проектът е на обща стойност 2420 лв., която включва такси за посещенния, беседи и филми в плевенския Регионално-исторически музей.  Програмата обхваща 91 ученици от трети клас.

            Предимствата на музея като образователна среда са, че тя е микс от кино, театър и библиотека, музейните колекции са триизмерни, в реален мащаб и автентични. Не на последно място музеят разполага със специалисти, които могат да отговорят на интересите на учениците по своеобразен начин.

            Очаква се работата по проекта да повиши математическите и дигитални компетентности на учениците, както и уменията им за учене чрез изготвените от тях проекти и презентации по теми от различни исторически периоди, като боравят със статистически данни и информация от документи, работят с карти и справочна литература. Заедно с това проктът ще изгражда социални и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост чрез изработване и представяне на дипляни, илбуми, брошури за историческите забележителности на Плевенския край и рекламирането му като туристическа дестинация. Чрез изработване на рисунки, модели и макети на исторически предмети и експонати третокласниците ще развиват творческите си умения, а подкрепата си за устойчивото развитие на родния град ще изразят като изработят проекти за опазване на историческото наследство. Ефективността от активното участие на учениците и директния им допир до материалната и нематериалната култура се очаква да се измери с 30%-но увеличение на знанията спрямо входното ниво.

            През тази учебна година НУ „Отец Паисий” работи поНационална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - Дейност 3 - Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование. По програмата са закупени пет лаптопа и два мултимедийни проектора на обща стойност 4098 лв.

            Както всяка година, така и през тази училището е финансирано поНационална програма „Без свободен час“ - Модул "Без свободен час в училище", както и по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” и по проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт. Закупени са спортни пособия за 1092 лв.

            Осигурени са ученически шкафчета за всеки ученик, които вече са поставени в класните стаи. Средствата за тях в размер на 11 474 лв. са по ПМС № 200 на Министерски съвет.

            От началото на учебната 2018-2019 година досега дванайсет ученици от НУ „Отец Паисий” – Плевен, завоюваха престижни места в редица математически състезания. На проведеното наскоро Коледно математическо състезание малките математици получиха три златни медала за първо място, един сребърен – за второ и три бронзови за трето място.

            От четвъртокласниците с първо място, пълен брой точки и златни медали се завърнаха Давид Йончев и Томи Хаджийски, а техният съученик Стелиян Илиев е на трето място. Томи Хаджийски има и трето място в математическия турнир „Черноризец Храбър”, а Давид Йончев е с още две математически победи – първо място в математическото състезание за Деня на будителите и второ място в математическия турнир „Иван Салабашев”. Четвъртокласникът Виктор Йотов е класиран на първо място в Коледното математическо състезание и на трето в МС „Стоян Заимов”.

            В първия кръг на олимпиадата по математика за четвърти клас се класираха 8 ученици. Трима са с пълен брой 21 точки. Това са Виктор Йотов, Давид Йончев и Росен Иванов. Двама ученици са с 19 точки, а трима с 20.

            С по три математически награди са и двама второкласници. Велин Пенчев завоюва пръво място на Коледното математическо състезание, а в математическите турнири „Черноризец Храбър” и „Иван Салабашев”, съответно второ и трето място. Августин Петков има второ място от МС „Стоян Заимов” и МТ „Иван Салабашев”, а в МТ „Черноризец Храбър” е на трето място.

            Своите първи математически завоевания получиха и малките математици от първи клас. На МТ „Иван Салабашев” на второ място се класира Мартин Хитов, а на трето са Мариана Крумова и Цветан Иванов. Наградените от Коледното математическо състезание първокласници са Дария Асенова с второ място, а Валерия Владимирова и Мария Георгиева са на трето място.

            Училищната вокална група „Усмивка” с ръководител Елка Пъшева бе поканена да открие Тържествения юбилеен концерт по случай 40 години от основаването на Сдружение „Дружество на писателите” – Плевен и отново впечатли с изпълненията си плевенската публика.

НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"  В КРАЯ НА ЕДНА ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА - Изображение 1НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"  В КРАЯ НА ЕДНА ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА - Изображение 2НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"  В КРАЯ НА ЕДНА ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА - Изображение 3НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"  В КРАЯ НА ЕДНА ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА - Изображение 4