НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Информация за записване на учениците, приети за ВТОРО класиране в първи клас за учебната 2018/2019 година

-         Във връзка с изпълнение на Регламента за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) в сила от  25 май 2018 г., в протокола с резултатите с приетите  ученици на второ класиране  фигурира идентификационен код на ученика/ Входящ № на заявлението /.

При затруднения -  /забравен или изгубен Входящ № на заявлението/ справка може да се направи лично от родителя при Завеждащ административна служба.

 

-         Записването на учениците приети за второ класиране започва от 18.06.2018 г.  по утвърден образец на училището.

 

-         При записването се прилага оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.