НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Информация за записване на учениците, приети за ПЪРВО класиране в първи клас за учебната 2018/2019 година

 

-         Във връзка с изпълнение на Регламента за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) в сила от  25 май 2018 г., в протокола с резултатите с приетите  ученици на ПЪРВО класиране  фигурира идентификационен код на ученика/ Входящ № на заявлението /.

 

 

 

При затруднения -  /забравен или изгубен Входящ № на заявлението/ справка може да се направи лично от родителя при Завеждащ административна служба.

 

 

 

-         Записването на учениците, приети от първо класиране  започва от 11.06.2018 г.  до 15.06.2018 г. по утвърден образец на училището.

 

-         При записването се прилага оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.