НУ Отец Паисий - град Плевен
Официален сайт на училището

Информация за родителите на четвърти клас

Учениците, завършили начален етап на основното образование (четвърти клас), имат право да продължат образованието си във всяко училище с прием от пети клас.